Historie juda ve Velké Bíteši

Ve Velké Bíteši se o založení oddílu juda přičinil v roce 1943 František Dočekal pracovník soudu ve V.Bíteši. Mezi první judisty tělocvičné jednoty Sokol  patřili : Čermák Jan, Paták Josef, Gregor Gustav, Tuček Ludvík, Večera Jan, kteří položili základy oddílu judo ve Velké Bíteši a v této činnosti dosáhli významných úspěchů nejen v krajských soutěžích, ale i na celostátních přeborech a umístili se na medailových pozicích. Při vzniku Tělovýchovné jednoty Spartak Velká Bíteš se tomuto sportu intenzivně věnoval p. Ludvík Tuček a vychoval celou řadu dobrých závodníků v této sportovní disciplíně. K útlumu tohoto sportu došlo v šedesátých letech, kdy závodníci trénovali a zápasili pouze v rámci tělovýchovné jednoty a neobsazovali žádné turnaje ani v rámci kraje ani republiky

K oživení tohoto sportu došlo až v osmdesátých letech (1978), kdy p. Stanislav Svoboda, který získal závodnické zkušenosti v oddíle v Pardubicích a přestěhoval se do Velké Bíteše a začal zakládat nový oddíl judo postavený na zásadách pravidel stanovených celostátním výborem Svazu judo. V této době znovu založený oddíl měl pouze pět členů, kteří se tomuto sportu chtěli věnovat. Byli to p. Stanislav Svoboda, p. Karel Loup, Ing. Vladimír Hibš, Ing. Bronislav Hovadík, p. Pavel Burian. Trenérem tohoto oddílu byl p. Svoboda, který z dřívějšího působení měl zkoušky na stupeň 4. kyu (oranžový pás) a značné zkušenosti ze závodů a turnajů. Prvotním záměrem tohoto oddílu bylo teoreticky zvládnout pravidla a stanovy judo, techniku nácviků a vlastní provedení jednotlivých chvatů 5. kyu předepsaných pro tuto základní úroveň a složit zkoušky v předepsaném rozsahu před komisí, kterou tvořili představitelé jihomoravského Svazu juda p. Karel Toufar – Jihlava, p. Zdeněk Ludvík – Kroměříž, p. Karel Nachtigal – Brno, p. Karel Těšík – Brno.  

Po úspěšném složení teoretických i praktických zkoušek členové oddílu získávali další zájemce o tento sport z řad dorostenců ve Velké Bíteši. Mezi prvními zájemci byli Pavel Loup, Vlastimil Ventruba, Slavomír Ventruba, Miroslav Loup, Lubomír Smrž, Bohuslav Kolář,  Martin Blaha a Miloš Janšta. Z těchto závodníků byl vybudován základ dorosteneckého družstva, které po úspěšném absolvování zkoušek se zapojili do soutěží a přeborů v Jihomoravském kraji.

Pro zvýšení účinnosti tréninků, tréninkových metod, metodiky nácviků a přípravy závodníků na závody, absolvovali členové vedení oddílu kurz trenérů pořádaný jihomoravským Svazem juda v Roštině u Kroměříže. Zde kromě aprobace trenér judo vykonali zkoušky na vyšší stupeň kyu.

V roce 1980 absolvovali p. Stanislav Svoboda a p. Pavel Burian kurz rozhodčích a získali osvědčení Rozhodčí judo. Toto zařazení bylo podmíněno úspěšně složenými zkouškami na stupeň 1. kyu (hnědý pás), kterého oba dosáhli. Tímto krokem byly postaveny pevné základy oddílu a bylo možno tuto činnost rozvíjet na základě oficielně uznaných aprobací. V této době trenéři judo rozvinuli širokou náborovou aktivitu, při které došlo k založení družstev žáků, žákyň, dorostenek. Družstvo mužů a dorostenců posílili další závodníci Ondřej Blaha, Jiří Blaha, Jiří Kamaryt, Zdeněk Krejčí, Zdeněk Rozmahel a další, kteří svými výkony stavěli bítýšský oddíl judo mezi přední oddíly v rámci Jihomoravského kraje. V této době byl oddíl judo jedním z největších oddílů v rámci TJ Spartak Velká Bíteš, neboť v něm působilo 72 aktivních závodníků, kteří tvořili všechny věkové kategorie (muži, dorostenci, žáci, žákyně, dorostenky, ženy),  jakož i všechny hmotnostní kategorie.

Závodníci všech hmotnostních i věkových kategorií absolvovali nejen stanovené krajské soutěže, ale účastnili se i velkých cen v judo v rámci celé republiky. Nejvýznamnějších úspěchů dosáhli:

-          muži p. Martin Blaha, p. Miroslav Loup, p. Lubomír Smrž, p. Ondřej Blaha, p. Jiří Kamaryt

-          ženy pí. Dagmar Svobodová, pí. Jitka Forejtová, pí. Lada Bednářová, pí. Ivančíková

-          žákyně Lada Coufalová, Krajčíková, Marcela Svobodová, Martina Dofková

-          žáci Benčík, Jiří Blaha, Vítězslav Spurný

Výkonnostní složení oddílu mužů a žen bylo v této době na úrovni 1. – 3. kyu. Trenéři Svoboda, Burian dosáhli stupně 1. dan a získali způsobilost rozhodčí třetí třídy a další závodníci získali oprávnění trenér judo.

 

Kromě závodní činnosti oddíl zabezpečoval pro kategorie dorostu a žactva prázdninové sportovní soustředění, žňové brigády v místním statku, pořádal taneční zábavy pro veřejnost, odpolední čaje pro mládež a každoroční hodové sklípky. Tyto akce byly pořádány za účelem získání finančních prostředků na nákup vhodného tatami, kimon a k snížení nákladů TJ na cestovné.

Za období od roku 1978 do roku 1989 oddíl zabezpečoval pro svoje závodníky především sportovní vyžití a zároveň i vhodné využití času, kdy mládež se zdokonalovala v tělesné zdatnosti a získávala díky přísným zásadám tohoto sportu morální vlastnosti důležité pro další život. V souvislosti s politickým a hospodářským vývojem v r. 1990, byla činnost oddílu přerušena.

   Novodobá historie juda začala v roce 2001 , kdy opět začal trénink pod vedením trenérů Jiřího a Ondřeje Blahových. Po skromných začátcích se oddíl rozrostl na současných více než 90 judistů od mláďat po dorost. Většina členů se pravidelně účastní soutěží v rámci kraje Vysočina i celorepublikových soutěží.