Historie

Historické kořeny TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. sahají až do 19.století, kdy byla v roce 1895 v rámci Tyršova hnutí založena ve Velké Bíteši Tělocvičná jednota SOKOL

V souvislosti s politickým děním v zemi byla v padesátých letech 20.století přerušena činnost Sokola, což pro bítešské členy znamenalo ve skutečnosti pouze změnu dosavadního názvu: od roku 1954 plynule navázala na činnost Sokola TJ Spartak Velká Bíteš. 

Její fungování bylo a je podmíněno především nadšením a obětavostí dobrovolných cvičitelů a trenérů, za což jim patří obdiv a uznání. 

Po dobu svého působení TJ Spartak koordinovala veškeré sportovní dění ve městě, a to až do roku 1993, kdy z hokejového a fotbalového oddílu vznikly samostatné subjekty: HC Spartak Velká Bíteš a FC PBS Velká Bíteš

V roce 2002 se z TJ vyčlenil oddíl tenisu jako Tenisový klub města Velké Bíteše.


Ačkoli všichni bývalí "sokolové" byli dlouhá léta platnými členy TJ Spartak, přesto po roce 1989 uplatnilo ústředí České obce sokolské restituční nároky na majetek bývalého bítešského Sokola a TJ Spartak tak pozbyla historickou budovu sokolovny, kterou nyní spravuje znovu založená TJ Sokol Velká Bíteš. TJ Spartak vlastní a provozuje sportovní halu (v provozu od roku 1971) a saunu (do užívání byla předána v roce 1976).