Výbor TJ

Činnost a provoz TJ zabezpečuje dle platných stanov zvolený výbor, který se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.

Předseda: Ing. Světlík Petr


Revizní komise: Vitoušová Ivana

Výbor TJ

  • Blaha Filip
  • Blaha Ondřej
  • Borkovec Pavel
  • Janštová Milena
  • Svobodová Eva
  • Vrábel Martin

Posláním TJ Spartak Velká Bíteš je přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport co nejširší vrstvě obyvatel, zejména naší mládeži.

Snažíme se vytvářet vhodné podmínky pro činnost všech registrovaných oddílů a hodiny, kdy jsou prostory sportovní haly nevyužité, nabízíme také školám a dalším místním i mimobítešským zájemcům k pronájmu.