Dotace

TJ Spartak je nevýdělečnou organizací. 

Prostředky pro svou činnost získává z dotací státních organizací a z příspěvků a darů soukromých firem a osob. 

DOPOSUD ZÍSKANÉ DOTACE

SSN-CUSV roce 2016 byla TJ Spartak poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 194 000,- Kč v rámci PROGRAMU č. VIII MŠMT.
(Rozhodnutí MŠMT č.502016_8_2729_A)
MSMTV roce 2017 byla TJ Spartak poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 130 000,- Kč v rámci PROGRAMU č. VIII MŠMT.
(Rozhodnutí MŠMT č.502017_8_3181)
MSMT
V roce 2018 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 485 000,- Kč v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 - MŮJ KLUB.
(Rozhodnutí MŠMT č.502018_2B_2616)
MSMT
V roce 2020 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 377 850,- Kč v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2020 - MŮJ KLUB.
(Rozhodnutí MŠMT č.502020_2B_0374)
Logo-Mesto-VBV roce 2020 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 700 000,- Kč z rozpočtu města na podporu činnosti oddílů, úhradu provozu a údržby sportovní haly.
PODPORIL-KV-240x80V roce 2020 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 60 000,- Kč v rámci programu "Sportujeme a volný čas 2020" z fondu Kraje Vysočina.
(FV02754.0109)
Logo-NSA
V roce 2021 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 417 410,- Kč v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2021 - MŮJ KLUB.
(Rozhodnutí NSA č.0058/2020/A/2)
Logo-Mesto-VB
V roce 2021 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 520 000,- Kč z rozpočtu města na podporu činnosti oddílů, úhradu provozu a údržby sportovní haly.
PODPORIL-KV-240x80
V roce 2021 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 50 000,- Kč v rámci programu "Sportujeme a volný čas 2021" z fondu Kraje Vysočina.
(FV02792.0108)
PODPORIL-KV-240x80
V roce 2021 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 90 000,- Kč v rámci programu "Sportoviště 2021" z fondu Kraje Vysočina.
(FV02813.092)
Logo-NSA
V roce 2022 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 392 400,- Kč v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2022 - MŮJ KLUB.
(Rozhodnutí NSA-0058/2021/A/65)
Logo-Mesto-VB
V roce 2022 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 800 000,- Kč z rozpočtu města na podporu činnosti oddílů, úhradu provozu a údržby sportovní haly.
PODPORIL-KV-240x80
V roce 2022 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 60 000,- Kč v rámci programu "Sportujeme a volný čas 2022" z fondu Kraje Vysočina.
(FV02829.0095)
Logo-Mesto-VB
V roce 2023 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 1.000 000,- Kč z rozpočtu města na podporu činnosti oddílů, úhradu provozu a údržby sportovní haly.
Logo-NSA
V roce 2023 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 221 088,- Kč v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2023 - MŮJ KLUB.
(Rozhodnutí NSA-0058/2020/A/136)
PODPORIL-KV-240x80
V roce 2023 byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 100 000,- Kč v rámci programu "CELOROČNÍ AKTIVITY MLÁDEŽE 2023" z fondu Kraje Vysočina.